Nowy format kodu Punktów Poboru Energii (PPE)


MA Polska S.A. informuje, że z wszedł w życie nowy format kodów Punktów Poboru Energii (PPE). Przypominamy, że proces wprowadzenia nowego formatu kodu PPE (renumeracja) nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów) i nie wymaga podjęcia działania ze strony klientów MA Polska S.A.

Nowy formatu kodów PPE związany jest z standaryzacją wymiany informacji poprzez wdrożenie w Polsce Centralnego Systemu Informacji Energii (CSIRE), czyli systemu przetwarzającego informację rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

Zmiana podyktowana jest wymogiem ustawowym w ramach art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), na mocy którego nastąpiło zobowiązanie do nadania PP numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.

Jak będzie wyglądał nowy format kodu?
Nowy format kodu PPE: 5906111757XXXXXXXK
gdzie:
590 – prefiks polskiej organizacji GS1,
6111757 – numer identyfikacyjny dla MA Polska S.A.
XXXXXXX– unikalny identyfikator nadany przez MA Polska S.A.
K – cyfra kontrolna
Poniżej udostępniamy wyszukiwarkę kodów, która umożliwia sprawdzenie dotychczasowego i nowego kodu PPE..

Czym jest PPE?
Punkt poboru energii to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń, oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy. Numer PPE można znaleźć na m.in. fakturach czy umowach.