Menu
Ważne ogłoszenie


Informujemy że MA Polska S.A. jako następca prawny DP Metal Processing sp. z o.o. od dnia połączenia obu spółek tj. 30 grudnia 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą w energetyce w analogicznym jak DPMP zakresie a w szczególności prowadzi eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach sukcesji koncesji DPMP Sp. z o.o. na dystrybucję energii elektrycznej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DEE/417/69145/W/OKA/2021/ESt1 z dnia 5 maja 2021 r.
Obecnie w toku są postępowania zmierzające do potwierdzenia sukcesji praw i obowiązków DPMP przez MA Polska S.A.
Wszelkie informacje z zakresu energetyki wymagane przepisami prawa opublikowane na stronie https://www.dpmp.pl/operator_osd.html pozostają aktualne, a zmiany które nastąpiły po dniu przejęcia tj. 30 grudnia 2022 r. będą publikowane na stronie https://mapolska.eu w zakładce Operator OSD.

Dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana za pomocą sieci o napięciu:
* średniego napięcia SN - 15 kV
* niskiego napięcia nn - 0,4/0,230 kV

Informacje dotyczące działalności OSDn :
* Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV :
1 podmiot 800kW mocy przyłączeniowej planowany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej 01.03.2023 r.
1 podmiot 300kW mocy przyłączeniowej planowany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej 01.03.2023 r.
Data 10.01.2023 r.

* Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu poniżej 1 kV :
Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie.
Data 10.01.2023 r..

Sieć dystrybucyjna przedsiębiorstwa 15kV nie wchodzi w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym i jest zasilana ze stacji PGE 100/15 kV pola odpływowe PGE 11 i 12 dwoma liniami kablowymi 15 kV
Data 10.05.2021 r.


Komunikat
Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu nowej IRiESD
- MA Polska_formularz_zglaszania_uwag_projekt_IRiESD.doc
- MA Polska_formularz_zglaszania_uwag_projekt_IRiESD.pdf
- MA Polska_Komunikat o rozpoczeciu konsultacji_2023_IRiESD.doc
- Projekt_IRiESD_2023_MA Polska.docx
- Projekt_IRiESD_2023_MA Polska.pdf


Od 01.01.2023 r. wprowadza się:
Stawka opłaty OZE
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE nr 50/2022, z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2023
Stawka opłaty kogeneracyjnej
We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości
4,96 zł/MWh, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2420).
7.12. Stawka opłaty mocowej
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej
w Informacji Prezesa URE Nr 43/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty mocowej na rok 2023:
1) w przypadku odbiorców dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1
pkt 1) ustawy o rynku mocy w wysokości 0,1024 zł/kWh,
2) w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie:
a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,38 zł na miesiąc;
b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 5,72 zł na miesiąc ;
c) powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 9,54 zł na miesiąc;
d) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 13,35 zł na miesiąc.

Informacja kwartalna o dostępnych mocach przyłączeniowych I kwartał 2023 R

Informacja art.7 ust.8l pkt.1 za II kwartał 2023 r

Informacja art.7 ust.8l pkt.1 za III kwartał 2023 r

Informacja art.7 ust.8l pkt.2 za I kwartał 2023 r

Informacja art.7 ust.8l pkt.2 za II kwartał 2023 r

Informacja art.7 ust.8l pkt.2 za III kwartał 2023 r

Struktura sprzedaży w grupach C11 i C22a za rok 2022

Lista sprzedawców

Informacja art.7 ust.8l pkt.1 za IV kwartał 2023 r

Informacja art.7 ust.8l pkt.1 za IV kwartał 2023 r