Menu

Dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana za pomocą sieci o napięciu:
* średniego napięcia SN - 15 kV
* niskiego napięcia nn - 0,4/0,230 kV

Informacje dotyczące działalności OSDn :
* Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV :
- Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie.
* Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu poniżej 1 kV :
- Brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie.
Data 19.01.2024 r.

Sieć dystrybucyjna przedsiębiorstwa 15kV nie wchodzi w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym i jest zasilana ze stacji PGE 100/15 kV dwoma liniami kablowymi 15 kV, pola odpływowe PGE 11 i 12
Data 10.05.2021 r.

Od 01.01.2024 r. wprowadza się:
Stawka opłaty OZE
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE nr 66/2023, z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2024;

Stawka opłaty kogeneracyjnej
We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości
6,18 zł/MWh, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2265).

Stawka opłaty mocowej
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej
w Informacji Prezesa URE Nr 48/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty mocowej na rok 2024:
1) w przypadku odbiorców dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1
pkt 1) ustawy o rynku mocy w wysokości 0,1267 zł/kWh,
2) w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie:
a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,66 zł na miesiąc;
b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 6,39 zł na miesiąc ;
c) powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 10,64 zł na miesiąc;
d) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 14,90 zł na miesiąc.