Rejestr Magazynów energii elektrycznej
Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Obowiązki posiadacza magazynu energii elektrycznej :
1. przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
2. powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.
W przypadku dodania magazynu energii do eksploatacji lub zmianie danych proszę skorzystać z poniższego formularza :

Załącznik nr.1 Wzór Informacyjny rozporządzenia

W jaki sposób przekazywać informacje :
1. przesyłać do nas drogą emaliową : sekretariat.kielce@pl.ma.gruppocln.com
2. Przesłać na nas adres korespondencji :
MA POLSKA S.A.
43-100 Tychy
Ul. Turyńska 100

Zakład w Kielcach
25-528 Kielce
Ul. Zagnańska 27

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci MA POLSKA S.A. łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW :
Załącznik nr.2 Rejestr magazynów energii